Välkommen till verkligheten?

Moderaterna har tillsatt en person med titeln chef välkommen till verkligheten. Det kanske behövs en sådan chef på Moderaternas kansli?

Inga kommentarer: