Jag älskar att hyra!

I mitten av januari i år, flyttade jag och min hustru till en nyproduktion i Farsta som Familjebostäder äger. Vi flyttade in i en trerumslägenhet på 66 kvadratmeter. Hyran är nästan 8000 kronor per månad.

I Hem & Hyra (nr. 7 november 2009, ej tillgänglig på nätet) finns en artikel om de kommunala bostadsbolagen, som tjänar stora pengar på sina hyresgäster. Mest av alla tjänar Familjebostäder i Stockholm som gör en vinst på nästan 11 000 kronor per lägenhet och år.
Till Hem & Hyra säger Bosse Sundling, VD för Familjebostäder:

Vi satsar bland annat på trygghetsskapande åtgärder och bygger en hel del nytt. Det hade vi inte kunnat göra utan ett positivt resultat.

Jag anser det bra att vinsten återinvesteras i husen och hyresgästerna, men 11 000 per lägenhet och år? Genomsnittet för bostadsbolagen är drygt 2000 kronor per lägenhet.

I SvD idag, finns en intressant artikel om just hyresrätter. SvD:s Näringslivs genomgång visar att slopade subventioner har inneburit färre hyresrätter. Vidare lönar sig bara nyproduktioner på tillväxtorter, där folk har råd med hyrorna:

Visst. Det går att hitta någon som betalar runt 10000 kronor i månadshyra för en nybyggd trerumslägenhet på 65 kvadratmeter. Men då måste bostaden ligga centralt, på en ort med tillväxt och där det finns köpstarka hushåll. Och för den som är beredd att betala går det snabbt att komma över en sådan hyresrätt.

Även med en stigande bolåneränta från dagens rekordlåga läge går det ofta att få mycket bostadsrätt för samma summa månadspengar som en motsvarande hyresrätt kostar att hyra, säger Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han anser att hyresrätten idag är skattemässigt missgynnad jämfört med både ägande- och bostadsrätten.

–Allt annat lika är det dyrare att bygga och att bo i hyresrätt. Det gäller särskilt sedan den sista statliga stödformen, investeringsbidraget, försvann för några år sedan.


Därför vill jag återinför investeringsstödet!

Inga kommentarer: