Moderaterna prioriterar inte förskolan

Politikerna lovade oss minskade barngrupper med max 18 barn och nu har vi 20. Hur kan politikerna tänka att vi ska ta emot fler barn?

Ovanstående undrar en förskollärare och jag förstår hennes oro. I Moderaternas Stockholm ökar nämligen barngrupperna. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn.

I Farsta (där jag bor) var förra året 28 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt. Två år tidigare var andelen noll.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 28 procent av storbarnsgrupperna större än så i Farsta. Det är en fördubbling sedan 2007 (uppgifterna är hämtade från Carin Jämtins blogg).

Kommunerna hinner inte bygga nya förskolor tillräckligt snabbt, säger Moderaterna. Vad det snarare handlar om är att Moderaterna prioriterar skattesänkningar framför förskola. Så enkelt är det.

Någon kanske tänker att ett eller tre barn extra i gruppen inte gör någonting. Situationen, när till exempel 16 barn ska ut samtidigt, kan bäst beskrivas så här: det är 16 mössor, 16 overaller, 32 vantar, 32 små strumpor och 32 skor som ska på.


SvD , SVT

Inga kommentarer: