90.000

Idag presenterar Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus en sammanställning kallad 90.000. Sammanställningen visar att 28,4 procent av alla stockholmare mellan 18 och 29 år har nedsatt psykiskt välbefinnande. Till DN säger Carin Jämtin oppositionsborgarrådet och initiativtagare till rapporten:

Det är en oerhört stor siffra, nästan obegriplig stor. Nära en tredjedel av alla unga och unga vuxna mår psykiskt dåligt. Det är förskräckligt.

En grupp som är särskilt drabbad (och som jag vill lyfta i och med detta inlägg) är unga hbt-personer.

Ungdomsstyrelsens undersökning visar att 19 procent av 16–25-åringar som är homosexuella, bisexuella eller osäkra på sin sexuella läggning har utsatts för fysiskt våld av anhöriga. Det är en dubbelt så stor andel som för unga i befolkningen som helhet. 25 procent av unga homosexuella och bisexuella kvinnor i 16–29-årsåldern uppger att de har försökt begå självmord. Motsvarande andel för övriga unga kvinnor är 8 procent. De allra flesta mår dock bra.

Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Den främsta orsaken är att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. De unga upplever också att hatbrotten mot dem har ökat. Ungdomsstyrelsens förslag på förbättringar:

1. Förbättra arbetet i skolan
• Skolan måste ta fram rutiner för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier, hot och våld och se till att de följs. De bör ta till vara elevernas kunskap och erfarenheter i arbetet. De program som används i det förebyggande arbetet bör analyseras ur normkritiska perspektiv.
• Sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet bör höjas.
2. Myndigheters kompetens
• Personal som arbetar med unga, främst inom skolan, det förebyggande och främjande arbetet och vården, behöver utbildas om hur de kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland unga homosexuella, bisexuella och transpersoner och motarbeta stereotypa könsroller och diskriminering.
• Statliga och kommunala insatser kring information och kunskap som riktas till unga måste kvalitetssäkras utifrån diskrimineringslagstiftningen och kompletteras med barns och ungas erfarenheter.
3. Mötesplatser
• Kommuner bör säkerställa att de mötesplatser som finns för unga lokalt även vänder sig till unga homosexuella, bisexuella och transpersoner men också att de har tillgång till egna mötesplatser.
• Behovet av regionala och lokala mötesplatser för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner bör kartläggas liksom vilka metoder som finns och fungerar för att främja en bättre hälsa. Även möjligheten till mer långsiktig finansiering av verksamheterna bör ses över.

Det går med fördel att jämföra Ungdomsstyrelsens punkter med Stockholmsossarnas åtta punkter:

•Särskild satsning på psykologiskt stöd i skolhälsovården:
• Nya anti-skolkteam i Stockholm stad.
• Sömnmottagning för barn och unga.
• Större tillgång till vård för unga med psykisk ohälsa.
• Internetpsykiatri för unga under 18 år.
• Nytt centrum för att främja ungas psykiska hälsa.
• Särskild fritidsverksamhet för hbt-ungdomar, fler fältassistenter och ungdomsmottagningar.

• Kurser i stresshantering och studieteknik på gymnasiet.

Vad gäller Ungdomsstyrelsens förslag tre - mötesplatser - så ligger Egalia (ett fritidshäng för unga hbt-personer i Stockholm) illa till på grund av borgarna i Stadshuset (har inte högern läst Ungdomsstyrelsens rapport?).

Jämtin har redan gett följande vallöften: När de Rödgröna tar över Stadshuset kommer vi att få se ett hbt-borgarråd och Egalia kommer att permenteras. Löftet om fritidsverksamhet för hbt-ungdomar upprepas i den sjunde punkten ovan.

Rapporten 90.000 kan du läsa i sin helhet här.
Fördjupning av rapporten i punktform här.
Ungdomstyrelsen rapport HON HEN HAN kan du läsa i sin helhet
här.

2 kommentarer:

Eva Hillén Ahlström sa...

Grattis till Ett hjärta rött, HBT-sossen och S-buzz på http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=40730

/Eva

Anonym sa...

Bra där! har haft en snärjig dag tyvärr. Annars hade jag hakat på.

:)

Johan