Ny undersökning om socialsekreterarnas arbetssituation

Akademikerförbundet SSR har gett Novus Opinion i uppdrag att intervjua socialsekreterarna om deras arbetssituation. 600 medlemmar har intervjuats under tiden 26 januari till 10 februari:

Ärendemängden för socialsekreterarna har ökat väsentligt under det senaste året. Behovet av försörjningsstödet är stort och antalet barn och ungdomsärenden har ökat anser 74 procent av de tillfrågade. Enligt Socialstyrelsens rapport i veckan har kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd ökat med 20 procent under 2009. [...] Hela 46 procent av socialsekreterarna redovisar att kommunernas resurser för det förebyggande arbetet minskar. Dessutom uppger tre av tio att möjligheterna att placera barn och ungdomar minskar. Möjligheten att placera vuxna missbrukare har blivit blir sämre anser 4 av 10 socialsekreterare.

It's just another day in paradise?

Fler som skrivit om undersökningen är Carin Jämtin och Akademikerbloggen (dock inte med fokus på själva undersökningen).

Inga kommentarer: