Mona Sahlin kommer ut som tant

Enligt Helle Klein kom Mona Sahlin ut som tant i Agenda 7/3. Klein skriver:
Då, för 30 år sedan var hon den unga attraktiva politikern med en framgångsaura
runt sig. Nu är det Maria Wetterstrand som framstår som den unga spännande.
Sahlin svarade klokt, att hon ju startade det rödgröna alliansarbetet och
förstås tycker att det är alldeles utmärkt att Wetterstrand har denna
attraktionskraft. ”Så är jag den erfarna 50-åriga tanten som håller ihop det
här”, konstaterade Sahlin. Just så. Häri ligger Mona Sahlins chans att bli
Sveriges första kvinna på statsministerposten. Alltför länge har hon försökt
spela ungdomlig och hänvisat mer till rockkonserter än till konferenser med
världens progressiva ledare. Hon lät sig i Almedalen ackompanjeras av en föga
politiskt men musikaliskt begåvad Marit Bergman men blev bäst i sitt sommartal i
Sickla då hon ideologiskt talade om vikten av jämställdhet.


Mona Sahlin är kanske Sveriges mest underskattade politiker i dag, vilket jag har skrivit om tidigare, men som Klein skriver är Sahlin också den i särklass mest erfarna politikern som vi har i dag. Sahlin har haft en mängd olika ministerposter och har suttit i riksdagen i flera decennier. Sahlin skall därför inte försöka spela ungdomlig. Istället ska hon just poängtera att hon är den mest erfarna politikern vi har och att vi har en politik för möjligheternas Sverige. Jag ser hellre "tant Sahlin" än "unga Mona" som statsminister. Som vice statsminister ser jag gärna den "unga" Maria Wetterstrand.

Inga kommentarer: