Jag vill inte ha Förbifart Stockholm! Jag vill ha mer kollektivtrafik (Del II)

I och med mitt inlägg igår om Förbifart Stockholm, har jag fått såväl medhåll som mothugg från mina partikamrater. Socialdemokraterna är det största partiet i Sverige och det vore konstigt om vi var eniga i alla frågor.

Men i och med det Rödgröna samarbetet i Stockholm och i och med Sossarnas program för Stockholm som miljöhuvudstad, är jag besviken på det besked som Carin Jämtin gav till DN igår.

Därför tänker jag idag lyfta två ledare idag (som bör läsas i sin helhet): Eva Franchells ledare Stockholmarna får betala och Nisha Besaras ledare Vision förbi Stockholm.

Franchell skriver bland annat:

Stockholmarna behöver pendeltåg som fungerar, de behöver snabb, turtät kollektivtrafik och tunnelbanetåg som tål en vinter. Många stockholmare har inte ens en bil, de har inte råd. Nu får de vänta längre på bussen medan de blickar ut över Förbifarten [...] Förbifart Stockholm är en orättvis trafiklösning som gynnar de privilegierade. Därför är det extra svårt att förstå varför även socialdemokrater ställer upp på förslaget. Kanske vill de vinna medelklassrösterna i Nacka, Täby eller på Ekerö där de slipper se motorvägen? Det borde vara självklart att Socialdemokraterna i det rödgröna samarbetet också ser klimatnyttan med en god kollektivtrafik.

Nisha Besara skriver bland annat:

Just det här borde Socialdemokraterna försöka göra politik av. I stället går de med på sveket mot huvudstadens invånare och den märkliga prioriteringen av en motorväg när andra infrastruktursatsningar pockar på uppmärksamheten.
En sådan är
Spårväg Syd, en tvärförbindelse i de södra delarna av Stockholms län för att binda ihop de förorter som i dag hålls ihop av bilvägar. Här bor och arbetar människor, här behövs verkligen kollektivtrafik. I stället har Spårväg Syd skjutits upp och lagts på is till förmån för andra, mindre akuta satsningar, exempelvis den så kallade NK-expressen, en pittoreks spårvagnslinje rakt genom innerstaden. Med Förbifart Stockholm minskar tyvärr chanserna ytterligare till verkliga och viktiga satsningar på miljövänliga transporter.

Jag kan inte låta bli att, i detta sammanhang, lyfta SvD:s ledare som skriver:

Att vara arg på förbifarten förutsätter att man är lyckligt ovetande om vilket tillstånd Stockholms­trafiken be­finner sig i, skriver SvD:s ledare.


Vad SvD:s ledare skriver mellan raderna är att vi, som är emot Förbifart Stockholm, är det mot bättre vetande.

Du är dum i huvudet/du har inte kunskapen/du är ovetande, därför tycker du fel.

Vad kommer nästa ledare i SvD att skriva? Alla som röstar på någon av de rödgröna partierna fattar inte bättre?

Svensson skriver också om Förbifart Stockholm.

Inga kommentarer: