Pension är uppskjuten lön

Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

Regeringen Reinfeldt brukar hävda att de ägnar sig åt arbetslinjen i motsats till de Rödgröna som ägnar sig åt bidragslinjen. Socialförsäkringar är bidrag anser den Moderatstyrda regeringen.
Bidrag är till exempel barnbidrag, bostadsbidrag och vårdnadsbidrag (by the way, ett bidrag som infördes av borgarna efter valet 2006). Socialförsäkringar däremot är just försäkringar som finansieras av löntagarna själva, genom avgifter som tas ut av lön på arbetet. En förutsättning för att få ut pengar vid inkomstbortfall, på grund av sjukdom, arbetslöshet och pension, är att man har haft en förankring på arbetsmarknaden.

Reinfeldt & Co. har också ett konstigt förhållningssätt till pensioner. I deras värld är pensioner också bidrag och därför beskattas landets pensionärer hårdare än löntagare. Pension är inte bidrag - det är uppskjuten lön. Varför diskriminerar Reinfeldt pensionärerna? Leder det till fler jobb?

I tisdags kom de Rödgröna med ett gemensamt besked - pension och lön ska beskattas lika:

Vårt rödgröna budskap till landets pensionärer är tydligt; vårt mål är att pension inte ska beskattas hårdare än lön och att diskrimineringen i skattesystemet ska upphöra. Vi ger oss inte förrän klyftan tagits bort. När regeringen nu säger att de vill behålla skatteklyftan mellan pension och löneinkomst gör vi detta till en viktig valfråga.

Regeringens utlovade skattesänkningar till landets pensionärer räcker inte för att tysta kritiken – detta handlar om en viktig princip om lika beskattning och om hur vi behandlar Sveriges pensionärer med respekt.

Valet 2010 handlar ytterst om det samhälle vi vill ha. Jag vill ha ett samhälle som respekterar pensionärerna. En fungerande arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.

Inga kommentarer: