51 år kvar till jämställt uttag av föräldraförsäkringen

TCO:s pappaindex visar att andelen pappor, som tagit ut föräldrapenning, stagnerat de senaste tre åren. Läs mer här.
-
Relaterat: Samhällsentreprenören Carlos Rojas drar nu igång en kampanj för att sänka siffran till nästa prognos (Resumé).

Inga kommentarer: