Låt oss tala om vårdnadsbidraget

BIDRAGSLINJEN Plötsligt talar hela högern om jämställdhet. Moderaterna talar om såväl genus som könsmaktsordning. I partiledardebatter har dock jämställdhet kommit att handla om burka och könskvotering i bolagsstyrelser. Låt oss därför tala om vårdnadsbidraget.
-
När man frågar Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet vad de anser om vårdnadsbidraget, skruvar de på sig och försöker ducka för frågan. De skickar gärna fram Kristdemokraterna, vårdnadsbidragets vapendragare, som försvarar det med näbbar och klor. Det är lätt att glömma att regeringen är en allians, bestående av fyra partier, vilket innebär att alla fyra partier har det kollektiva ansvaret. Så även för införandet av vårdnadsbidraget.
-
Jag har kritiserat vårdnadsbidraget ett antal gånger på bloggen (se nedan). Dock är det inte bara de Rödgröna som kritiserar vårdnadsbidraget. DN:s ledare 3 x fel resultat sågade vårdnadsbidraget jäms med fotknölarna. DN-artikeln Vårdnadsbidraget ökar i invandrartäta förorter tar upp mycket av det jag varnade för i inlägget Vårdnadsbidraget, inte bara en kvinnofälla utan en BARNFÄLLA! Senast igår skrev Anna Dahlberg på Expressens ledarsida:
-
Än mer besvärande är vårdnadsbidraget, Kristdemokraternas baby. Effekterna av detta har nu börjat klarna och de förskräcker. En förkrossande majoritet av mammorna nobbar visserligen vårdnadsbidraget i de kommuner där det införts, men just bland invandrarkvinnor som befinner sig långt bort från arbetsmarknaden har det vunnit gehör. Samma mönster är synligt i Norge där vårdnadsbidraget, "kontantstötten", funnits i över tio år. Det är främst invandrarfamiljer som använder stödet, vilket har fått OECD att kritisera Norge. Man pekar på att mödrarna får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och att barnen riskerar att halka efter i skolan.Denna verklighet börjar alltså etablera sig även här alltmedan alliansen tittar på. Samma regering som har upphöjt arbetslinjen till religion, som vill snabba på integrationen och satsa på jämställdhet står bakom en reform som går på tvärs med dessa ideal. Det rimmar illa. Vårdnadsbidraget kommer att vara alliansens akilleshäl i jämställdhetsdebatten ända fram till valdagen. Och det är inte mer än rätt.
-
Idag granskar Stockholm City vårdnadsbidraget (2010-02-08, s. 6). Granskningen visar att 93 procent av alla (580 stycken) som får vårdnadsbidrag i Stockholm är kvinnor. I Skärholmen går samtliga vårdnadsbidrag till kvinnor (klicka på bilden ovan för se könsfördelningen av vårdnadsbidragen). Ewa Samuelsson, gruppledare för KD i Stockholm, vill inte lägga någon värdering i vilka som får bidrag. Hon anser vidare att det gått för kort tid för att dra några slutsatser av resultet.
-
I Norge har kontantstøtte funnits i 10 år. I Norge togs vårdnadsbidraget ut av 96 procent kvinnor. Dessa var i hög grad invandrarkvinnor i miljonprogrammen som i och med vårdnadsbidraget förlorade positioner på arbetsmarknaden. Lågavlönade kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden (eller som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden) nyttjade vårdnadsbidraget. Barnen halkade efter också efter i skolan.
-
I stadsdelar som Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantör är över 97 procent av de som får vårdnadsbidrag kvinnor. Varför skulle Sverige skilja sig radikalt från Norge vad beträffar uttaget av vårdnadsbidraget?
-
Låt oss därför tala mer om vårdnadsbidraget när vi diskuterar jämställdhet.
-
Inlägg om vårdnadsbidraget:Kontantstøtte versus vårdnadsbidrag, Göran Hägglund är besviken, Vårdnadsbidraget hör inte hemma i ett modernt samhälle, Vårdnadsbidraget som ingen vill ha (förutom kristdemokraterna), Vårdnadsbidrag under sommaren, Föräldrar i Stockholm dissar vårdnadsbidraget, Vårdnadsbidraget skapar hemmafruar, S-kvinnors manifestation Sista dagen i ett vårdnadsbidragsfritt Sverige (efterspel)
Inlägg om jämställdhet: Göran Hägglund har utsett sig själv till hela svenska folkets talesman, "Jämställdhet handlar om halva folkets frihet och hela folkets anständighet", Moderaternas falska marknadsföring, Dagens citat, Det handlar om halva folkets frihet och hela folkets anständighet, Vart vi Socialdemokrater vill nå, vilka våra drömmar är, vilket Sverige vi vill bygga

Inga kommentarer: