Jämtin: "Vi kräver att Egalia får besked om en permanent och stabil finansiering"

Igår publicerade Ungdomsstyrelsen rapporten HON HEN HAN om unga hbt-personers hälsa och ohälsa. I sammanfattningen som också innehåller förslag på förbättringar betonar Ungdomsstyrelsen vikten av mötesplatser:

Behovet av regionala och lokala mötesplatser för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner bör kartläggas liksom vilka metoder som finns och fungerar för att främja en bättre hälsa. Även möjligheten till mer långsiktig finansiering av verksamheterna bör ses över.

Kommuner bör säkerställa att de mötesplatser som finns för unga lokalt även vänder sig till unga homosexuella, bisexuella och transpersoner men också att de har tillgång till egna mötesplatser.

I Stockholm har just en sådan mötesplats funnits för unga hbt-personer. Egalia heter fritidshänget för hbt-ungdomar under 20 år. Egalia har dock under en längre tid varit nedläggningshotat på grund av att majoriten i Stadshuset (läs borgarna) varit ovilliga att skjuta till de pengar som behövs för att fortsätta driva verksamheten. För några dagar sedan beviljades Egalia 600 000 kronor av Stockholm Stad, hälften av det sökta beloppet. För dessa pengar kan Egalia endast ha öppet en dag i veckan.
Idag (torsdag) fattar socialtjänst- , kultur och idrottsförvaltningen beslut om bidrag. Om majoriteten säger nej, är det djupt tragiskt för alla de hbt-ungdomar som behöver Egalia.
När de Rödgröna tar över Stadshuset kommer såväl Egalias verksamhet att säkras som ett hbt-borgarråd att införas. Läs pressmeddelandet från S och Carin Jämtin - För snålt stöd till Egalia!


Läs gärna Fredrik Pettersson blogginlägg Stockholms unga HBT-personer fötjänar en modern majoritet och Åsa Petersens ledare i Aftonbladet - Det går inte över.

Inga kommentarer: