Viktor Tullgren: Därför förlorar alliansen

Igår skrev jag inlägget Därför vinner de Rödgröna valet och idag följer Viktor Tullgren upp med inlägget Därför förlorar alliansen.


Tullgren tar avstamp i Fredrik Reinfeldts uttalande ovan (från valrörelsen 2006) och skriver:
-
Det är ett faktum att om målet med alliansens så kallade jobbpolitiken är att skapa fler jobb så har man misslyckats. Hur man än väljer att mäta så når man samma resultat, arbetslösheten har ökat, utanförskapet har ökat, sysselsättningen har minskat, vill man i huvud taget hitta någon siffra som pekar ens i närheten av ett positivt resultat måste man ta till ett statistiskt trixande i den högre skolan. Nu kan man, så som alliansen gärna gör, skylla detta på finanskrisen. Men detta förändrar inte det faktum att man har misslyckats. Även om en global finanskris kan anses vara en giltig ursäkt, och även om jag klart kan erkänna att det inte finns något bevis för att en rödgrön regering skull lyckats bättre, så förändrar fortfarande inte detta det faktum att alliansens så kallade jobbpolitik har misslyckats med sitt uttalade syfte att skapa fler jobb. Något alliansen så kallade jobbpolitik däremot lyckats med är att öka klyftorna i samhället, något som också varit meningen.
Skall man vara krass så bygger nämligen alliansens så kallade jobbpolitik på att öka klyftorna i samhället.

-
Såväl Tullgren som jag håller med Reinfeldt. Jobben kommer att vara den största valfrågan 2010, åtminstone för de Rödgröna. Eftersom den Moderatstyrda regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik, vill alliansen att valet 2010 ska handla om person och inte politik. Mona Sahlin v. Fredrik Reinfeldt. Jag håller även med Tullgren när han i sin slutkläm skriver:
-
Jag har aldrig trott på devisen att hungriga vargar jagar bäst eller att högre klyftor skall leda till fler jobb. Och det verkar som om svenska folket, i brist på några som helst bevis för att alliansen så kallade jobbpolitik skapat nya jobb, inte heller tror på en politik som leder till ökade klyftor. Svenska folket tycks istället tro på solidaritet. Och detta mina vänner är varför jag tror vi rödgröna vinner valet.
-
I anslutning till Tullgrens inlägg har Johan Westerholm skrivit inlägget Vad är ett politiskt parti?, När moderaterna gör vågen för sämre sjukförsäkring läggs en grund för valnederlag, är rubriken på ett inlägg signerat Peter Andersson. Röda Berget tror att borgerligheten torskar i år därför att de helt enkelt inte har svaren på framtidens frågor. S-buzz noterar att jobben och de ökade orättvisorna avgör valet. Fler som bloggar på samma tema som Tullgren, hittar du här.
Bild: Ordmoln (via Wordle) av Tullgrens inlägg

Inga kommentarer: