Sossehockey

Nationalencyklopedin: sportjournalistik, journalistisk genre utvecklad under 1900-talet, först i tidningarna, senare i radio och TV. Några stilistiska drag som anses utmärka sportjournalistiken är engelska lånord, smeknamn på idrottsutövare och ett ymnigt bruk av metaforer och starka, dramatiska uttryck [...]
-
Sportjournalister tillhör ett speciellt släkte. Det gör även politiker. Ibland förenas de två. I det här referatet talar sportjournalisten om Sossehockey. Ett utslag av metaforer och starka, dramatiska uttryck? Även Peter Högberg har nog sett referatet eftersom han har skrivit ett briljant inlägg som heter Sossehockey gör mig varm. Även Johan Ulvenlöv, Martin Moberg, Claes Krantz, Röda Berget och Johan Westerholm skriver om Sossehockey.

Inga kommentarer: