Sexuella trakasserier

16 a § En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare genom trakasserier på grund av kön eller genom sexuella trakasserier. Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har samband med kön. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. Lag (2005:476).
-
Det var inte länge sedan vi läste om en operachef som har ägnat sig åt sexuella trakasserier gentemot en kvinnlig medarbetare. Sveriges Radio/Ekot har nu genomfört en granskning. 1 672 scenkonstarbetare har svarat på frågor i en enkät. Var tredje kvinna som jobbar inom svensk teater och film har blivit sexuellt trakasserad. Skrämmande siffror.
-
Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är i hög grad ett dolt problem på våra arbetsplatser. Utsatta drar sig för att berätta. Vad är det då som krävs för att få bukt med sexuella trakasserier? Jag tror att ökad kunskap kan hjälpa till att synliggöra och analysera problemen. Därför är Ekots granskning viktig. Kulturbloggen har också skrivit om detta.
-
F.d. JÄMO:s skrifter:

Inga kommentarer: