Rödgrön vårdmodell för Stockholm

Igår skrev jag om Filippa Reinfeldts vårdval. Idag presenterar de Rödgröna i Stockholms läns landsting en ny vårdmodell - Hälsoval Stockholm (DN). Jag är missnöjd med namnet på vårdmodellen, men innehållet är desto bättre. Mycket pedagogiskt finns, i artikeln, ett steg för steg för de Rödgrönas vårdval:
-
1). Hälsoval Stockholm fördelar den ekonomiska ersättningen med hänsyn tagen till vårdtyngd och socioekonomi, genom ACG och CNI. De som har störst behov av vård ska få mer resurser än de som är relativt friska.
2). Mottagningarna ges tid och resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom att göra en betydligt större del av ersättningen baserad på antal listade patienter, vårdtyngd och socio­ekonomi, får verksamheterna råd att arbeta hälsopedagogiskt med till exempel rökavvänjning, viktminskning och uppsökande verksamhet. På sikt leder det till färre sjuka och bättre folkhälsa.
3). Hela vårdteamet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och kunna ge ett starkare stöd vid psykisk ohälsa och livskriser. Distriktsköterskans roll stärks och hon åläggs ett särskilt folkhälso­ansvar. Hälsofrämjande insatser riktas särskilt till områden med stora hälso­behov. Fler hälsokommunikatörer sätts in.
4). Vi inför verklig valfrihet och patientmakt genom ett brett vårdutbud med olika inriktning och kompetenser. Hälsoval Stockholm innebär en tillit till vårdpersonalen att själva organisera sitt arbete och bedöma vilken vårdkompetens som ska möta den enskilda patienten. Patientens val kan påverka vårdteamets sammansättning. Hälsoval Stockholm ersätter till exempel besök hos kiropraktor, naprapat, och psykoterapeut. Kvalitet ska premieras före korta besök.
5). Fördelarna med att genom auktorisation undvika konkurrensupphandlingar tas tillvara, men kvalitetskraven på vårdgivarna skärps. Landstingets egen närsjukvård ges rätt att starta nyetableringar. Vårdenheter i landstingets egen regi ges också möjlighet att övergå i intraprenader.
6). Vården ska finnas där behoven finns. Fri etablering i den form den har i dag avskaffas.
7). Hälsoval Stockholm innebär ett bredare utbud i närsjukvården där fler specialister görs tillgängliga. För att öka möjligheterna till snabb vård utan tidsbokning öppnas också nya akuter vid ett antal närsjukhus, där bland annat barn­läkarkompetens ska finnas.
-
De Rödgrönas vårdmodell är mycket bättre än Filippa Reinfeldts hafsverk (som ökar hälsoklyftorna). Nu är jag nyfiken på hur vår vårdmodell tas emot av högern.
-
Jag kan inte låta bli, att i sammanhanget, illustrera Vårdval Stockholm med följande valfilm från 1985:
Johan Westerholm skriver bra om de Rödgrönas vårdmodell (märker ni att jag har svårt att skriva ut det korrekta namnet?). Ulrika Falk skriver om ett rättvist vårdval. Martin Moberg tycker att det är ett bra initiativ från de Rödgröna i Stockholm. Robert Noord skriver att vård skall fås på lika villkor. Nu kommer alternativet för patienterna, skriver Peter Högberg. Dag Larsson har ett mycket kort och koncist inlägg (två meningar) om de Rödgrönas alternativ. Peter Andersson och Fredrik Pettersson har också bloggat om detta. Så även Johan Ulvenlöv.

4 kommentarer:

Johan Ulvenlöv sa...

den där valfilmen är ett mästerverk... :-)

Anonym sa...

Tyvärr fokuserar du bara på en del av vårdvalet, dvs primärvården. Det finns ju mycket mer inom vårdvalet, ex ögonbottenfotografering inom akutsomatisk specialistvård, förlossningsvård, höft- och knäplastiker, kataraktoperationer osv osv osv. Vad finns för lösning på dessa? Och måste även de vårdvalen läggas ner med sossestyre?

Alexandra Einerstam sa...

Till anonym. Vad är det för skrämselpropaganda du kör? Självklart kommer man få en ny höftled om man behöver det, självklart kommer man att få förlossningsvård.

Anonym sa...

Ingen skrämslepropaganda, jag undrar om nerläggningen av Vårdval också innebär att de andra Vårdvalen (som ligger utanför primärvården) också ska läggas ner om sossarna kommer till makten. Jag fattar väl också att man får en ny höft osv, men idag finns vårdval för andra delar än primärvård och det är bara den som du tar upp..