Folkhälsominister Maria Larsson och hiv

Hur urbota dumt var det inte av statsminister Fredrik Reinfeldt att låta Kristdemokraterna husera fritt i Socialdepartementets korridorer? Socialminister Göran Hägglund, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson hävdar alla tre alla människors lika värde, men hur var det med alla människors lika rätt?
-
I QX frågar hiv-aktivisten Cege Hedén om Maria Larsson har glömt att hiv finns i Sverige:
-
Hur länge skall vi hivpositiva vänta innan vår folkhälsominister talar om att vi som är hivpositiva är en del av dagens Sverige och att vi inte bara har skyldigheter att hålla nere smittotalen utan att vi faktiskt också har rättigheter. [..] Min fråga till folkhälsoministern är när vi får se dig i debatten om hur vi hivpositiva i Sverige har det och vad tänker du göra för att våra liv blir lite lättare att leva?
-
Tyvärr Hedén. Maria Larsson kommer inte att ta bladet från munnen vad beträffar hiv-positiva. Inte den här mandatperioden och inte heller nästa (om alliansregeringen får förnyat förtroende). Det krävs en rödgrön regering för att frågan återigen ska hamna på den politiska agendan.

Inga kommentarer: