Hur högern hanterar historia

History will be kind to me for I intend to write it
Winston Churchill
-
I ett tidigare inlägg, hade jag för avsikt att ställa Mona Sahlins sommartal 2009 mot Fredrik Reinfeldts sommartal samma år. Det visade sig att Moderaterna inte har lagt ut talet på sin hemsida. Moderaterna på Twitter, skickade mig en länk till YouTube. Jag behövde dock textversionen för blogginlägget, så jag mejlade Moderaterna och fick följande svar:
-
Hej och tack för ditt brev.
Tyvärr kan vi inte hjälpa dig med att få fram någon textversion av Fredriks sommartal, av den enkla anledningen att den inte finns.
Bifogar en länk till Youtube där du kan se klipp från sommartalet.
http://www.youtube.com/watch?v=RpbWRs_RcSs
Med vänlig hälsning
Anna K
-
Arbetarrörelsen har en stolt historia. Hos arbetarrörelsen har det funnits (och finns) en antikvarisk mentalitet som värderar det förflutnas dokument och artefakter för deras egen skull, även när "bäst före-datumet" har passerat. Därför har också det skrivna ordet, tillsammans med artefakter, filmer et cetera bevarats - samla, vårda och förteckna. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en stiftelse som har fler än 5000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv som dokumenterar den svenska arbetarrörelsens historia.
-
Hur hanterar då högern historia? Moderaterna har tidigare raderat information om "utanförskapet" på sin webbplats. Historierevisionism har såväl Fredrik Reinfeldt som Sven Otto Littorin ägnat sig åt och endast vissa tal av Moderaternas partiledare Reinfeldt läggs ut på Moderaternas webbplats.
-
Jag anser att det är djupt beklagligt hur Moderaterna hanterar (eller rättare sagt inte hanterar) historia. Varför lägger inte Moderaterna ut partiledarens tal på hemsidan? Varför raderar de information om till exempel "utanförskapet"? Är det en medveten strategi?
-
Förhoppningsvis finns det historiker och lekmän ute i vårt avlånga land som intresserar sig för Moderaternas historia. Människor som samlar, vårdar och förtecknar den. För those who cannot remember the past are condemned to repeat it (George Santayana).
-

2 kommentarer:

Martin H sa...

Lite konspiratoriskt resonemang, minst sagt. De flesta skulle nog anse att en film på YouTube är fullt tillräckligt (det är 2010, inte 1910). Att spara allt som läggs ut på en hemsida låter dessutom helt orimligt.

lettyharry sa...

An author must have a vast knowledge of vocabulary. The dictionary of a writer must be full of new english vocabulary to make their work more attractive. Use of new words makes their work more valuable and graceful. konfrencier