Kvinnotjusaren Fredrik Reinfeldt (del II)

Idag agerar återigen DN:s ledare anslagstavla åt den Moderatstyrda regeringen. [Reinfeldt] talar om kvinnor, han besöker kvinnor och han dricker kaffe med kvinnor. Därmed anser DN-ledaren att kvinnor också kommer att rösta på Moderaterna. Talar verkligen Reinfeldt om kvinnor?
-
Jag hade för avsikt att ställa Mona Sahlin sommartal 2009 mot Fredrik Reinfeldts sommartal samma år. För Sahlins sommartal använde jag programmet Wordle som skapar ordmoln. De ord som förekommer mest frekvent blir, i ordmolnet, större än övriga ord. I Sahlin sommartal (klicka på bilden ovan, så blir den större. Finns även att beskåda på Wordle), framträder ett ord extra stort - kvinnor.
-
När jag skulle göra samma sak med Reinfeldts sommartal, visade det sig att Moderaterna inte har lagt ut talet på sin hemsida. Jag har mejlat Moderaterna, men i skrivandets stund, har jag ännu ej fått svar. Dock ställer jag mig nu frågan - varför lägger inte Moderaterna ut sin partiledares tal?
-
Om jag får tillgång till Reinfeldts sommartal, kommer jag att uppdatera detta inlägg. Fram tills dess får ni hålla till godo med Reinfeldts partikamrat Carl Bildt:
-
Organisationen Kvinna till kvinna har (för andra gången) granskat utrikesminister Carl Bildts tal, artiklar, pressmeddelanden och Bildts blogg Alla dessa dagar och funnit att utrikesministern konsekvent underlåter att lyfta fram frågor om kvinnors rättigheter och inflytande i freds- och säkerhetssammanhang i sitt arbete. Granskningen gäller perioden 21 april 2008 – 10 september 2009. Resultatet visar följande:
-
Artiklar: I de sju artiklar som publicerats nämns ordet kvinna en gång liksom ordet jämställdhet.
Blogg: I de uppskattningsvis 508 blogginläggen förekommer ordet kvinna vid sju tillfällen och ordet jämställdhet vid ett.
Pressmeddelanden: I de 240 pressmeddelanden som publicerats under perioden nämns ordet kvinna liksom ordet jämställdhet i två gånger.
Tal: I tre av de 22 tal som återfinns på hemsidan förekommer ordet kvinna.

Inga kommentarer: