Ilija Batljan och Dag Larsson toppkandidater till landstingsfullmäktige

Socialdemokraterna i Stockholm: De två partidistrikten i Stockholmsregionen – Stockholms läns partidistrikt och Stockholms arbetarekommun – har enats om att Ilija Batljan och Dag Larsson är gemensamma toppkandidater till landstingsfullmäktige. Ilija Batljan är Socialdemokraternas kandidat till posten som finanslandstingsråd och Dag Larsson till posten som sjukvårdslandstingsråd.
-
Peter Andersson har bloggat mer om detta.

Foto: Linda Håkansson/Socialdemokraterna

Inga kommentarer: