Uppmaning till regeringen Reinfeldt: Ta krafttag mot våldtäkt!

Ovanstående organisationer har startar ett nationellt upprop - Krafttag mot våldtäkt. På kampanjsidan kan man skriva under uppropet. Där står också följande att läsa:
-
Bästa Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Nyamko Sabuni och Maria Larsson,

Varje år utsätts tusentals personer för våldtäkt i Sverige. I de allra flesta fall är brottsoffren kvinnor och flickor men även pojkar, män och transpersoner drabbas. Jag tycker att alla som utsätts för våldtäkt och annat sexuellt våld ska ha rätt till en rättvis rättsprocess, upprättelse, kompensation, stöd och hjälp.

Den som anmäler våldtäkt har i praktiken begränsad tillgång till dessa rättigheter. Jag uppmanar den svenska regeringen, som ytterst ansvarig för landets polis- och åklagarmyndigheter, sjukvård, socialtjänst, utbildningsväsende och andra viktiga samhällsinstitutioner, att på allvar ta i tu med och åtgärda dessa brister. Jag stödjer därför kraven att den svenska regeringen ska:

ANTA EN SÄRSKILD HANDLINGSPLAN för att förebygga och bekämpa våldtäkt och annat sexuellt våld i samhället.

ÖKA STÖDET TILL BROTTSOFFREN, bland annat genom att inrätta särskilda mottagningar för våldtagna i större städer och se till att långsiktigt, professionellt stöd och rehabilitering finns tillgängligt för alla som utsatts för våldtäkt och annat sexuellt våld.

INRÄTTA EN OBEROENDE GRANSKNINGSKOMMISSION med uppgift att systematiskt samla in information om alla utredningar rörande våldtäkt som läggs ned eller leder till beslut om att inte väcka åtal. Kommissionen ska analysera utredningskvaliteten och identifiera brister så att rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden kan förbättras.
-
Läs även debattartikeln Regeringen Reinfeldt sviker våldtäktsoffren

Inga kommentarer: