Rödgrönt löfte: Lavallagen rivs upp vid valseger

Regeringens lagförslag efter Lavaldomen öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens. Om vi inte lyckas stoppa förslaget nu kommer vi, om vi vinner valet, att riva upp lagen. Det skriver Sven-Erik Österberg (S), Josefin Brink (V) och Ulf Holm (MP) idag på SvD Brännpunkt. De skriver vidare:
-
Efter Lavaldomen har regeringen, trots att den talar om den svenska kollektivavtalsmodellens förträfflighet, inte lyft ett finger för att försvara den. Inte ens under det halvår då Sverige var ordförandeland för EU tog Reinfeldt och Littorin ett enda initiativ i den fråga som kan medföra allvarliga konsekvenser för Europas löntagare. Regeringen blinkar åt vänster men svänger åt höger.
-
Den Moderatstyrda regeringen hävdar att de vill slå vakt om den svenska modellen, men den politik som drivs från Rosenbad är medvetet inriktad på att knäcka den svenska modellen.
-
Jag rekommenderar Martin Mobergs inlägg för mer läsning om Lavallagen. Även Johan Westerholm, Peter Andersson, Röda berget, Ulrika Falk och Johan Ulvenlöv har bloggat om artikeln.

Inga kommentarer: