Tvångssterilisering - en verksamhet som fortfarande pågår i Sverige

Tvångssterilisering är när stat, organisation, eller individer tvingar en person till sterilisering. Mellan 1935-1975 tvångssteriliserades cirka 63 000 personer av rashygienska skäl, men också som en del av inom social ingenjörskonst och folkhälsoskäl. Vad många svenskar inte vet är att tvångssterilisering är en verksamhet som fortfarande pågår i Sverige. Nu är det människor, som vill genomgå könskorrigering, som drabbas. Vi har en lag från 1944 och en lag från 1972 som möjliggör tvångssterilisering. I SOU 2007:16 står att läsa att kravet på att sökanden skall vara steriliserad eller ha fått sin fortplantningsförmåga upphävd är borttaget och ersatt med ett krav att könskörtlarna skall vara borttagna. Om någon stat eller organisation tvingar mig att ta bort mina könskörtlar anser jag fortfarande vara tvångssterilisering.
-
Låt tvångssteriliseringar bli historia en gång för alla, skriver Sören Juvas och Amanda Brihed på Newsmill och jag håller med dem:
-
Vi anser att Sverige, dess förtroendevalda och därmed även Catharina Carlsson*, borde komma ner från sina höga hästar och inse att i ett modernt, demokratiskt land ägnar man sig inte åt fascism och rena utrensningsaktioner riktade mot oönskade minoriteter. Sverige har ett skamligt förflutet och en oerhört skrämmande praxis rörande steriliseringar än idag.
-
* Catharina Carlsson (från Juvas och Briheds artikel):
I tidningen Dagens samhälle pågår just nu en debatt där människors lika värde och rättigheter ifrågasätts. Catharina Carlsson, moderat kommunpolitiker, tar upp frågan om människovärdet i relation till begåvningshandikapp och föräldraskap.
Utifrån barnens bästa upprörs Catharina Carlsson över att domstolar istället för att gå på socialtjänstens utredningar kräver bevis på att föräldrar med utvecklingsstörning brister i omsorg. Vi tycker det är utmärkt att domstolar kräver bevis när barn skall tas från sina föräldrar och omhändertas av samhället. Den tiden är förbi när barn omhändertogs godtyckligt.
-

Inga kommentarer: