Toppstyrd av partiet?

Om jag vore toppstyrd av mitt parti skulle jag:

1. Få betalt av partiet.

2. Ha min anställning i partiet.

3. Stå jligt högt upp på någon av de tre vallistorna.

4. Aldrig kritisera partiet eller någon av företrädarna för partiet på den här bloggen.

5. Inte agera blåslampa på den här bloggen (utan endast göra det internt).

Relaterat: Johan Westerholm & Johan Ulvenlöv


Inga kommentarer: