Klassresan

Igår var jag på bussturné med partiordförande Mona Sahlin, delar av Sahlins stab (i huvudsak "pressisar"), gammelmedia, ett antal nätrötter, SSU:s ordförande Jytte Guteland och S-studenters ordförande Kajsa Borgnäs.

Cirkus Sahlin, skrev Eva Buskas på sin blogg I hälarna på Mona Sahlin och jag fick bevittna denna på nära håll.

Socialdemokraterna ligger i framkant vad gäller sociala medier. Att jag och de andra nätrötterna fick vara med på valturnén igår, är ytterligare exempel på att Socialdemokraterna tar bloggarna på allvar. Johan Ulvenlöv är en stor bidragande faktor att så är fallet. Det är framför allt Ulvenlövs förtjänst, att progressiva bloggare fick följa med igår. I likhet med Martin Moberg vill jag därför 1. tacka Ulvenlöv, 2. berömma Ulvenlöv för hans arbete och 3. hoppas att partiet låter Ulvenlöv fortsätta utvecklingen av NetRoots och i förlängningen sociala medier.

Stämningen var på topp under hela bussresan. Ibland kändes det som vi var en skolklass, ute på utflykt - en klassresa. Valturnén igår kom att handla om klassresa i dubbel bemärkelse.

De av oss som gjort en klassresa, bör tacka (den före detta Socialdemokratiska och den kommande rödgröna) välfärdsstaten: skattesystemet, studielån, komvux, det avgiftsfria skolsystemet och 25:4-regeln (plus andra alternativa antagningsformer). Vårt samhälle är fortfarande befolkat av klassresenärer, men det har blivit svårare att göra klassresan. Den ökade arbetslösheten har gjort det betydligt svårare för människor att ta sig in i det etablerade samhället. Den Moderatstyrda regeringens utbildningspolitik är en annan bidragande faktor. Ett exempel är att regeringen Reinfeldt avskaffade 25:4-regeln inför antagningen till höstterminen 2008, samtidigt som möjligheten att få extra tillägg på högskoleprovet för den med arbetslivserfarenhet togs bort.

En examen (eller kanske två eller till och med tre examina) från universitet och högskola ger inte, per automatik, en biljett till klassresan. En examen är inte längre en garanti för arbete. Jag anser ändock att utbildning är A och O.

När vi ankom högskolan i Gävle igår, presenterade Sahlin, Guteland och Borgnäs inriktningen i den kommande rödgröna vårmotionen - Rivstart för unga:

1) Investeringar i utbildning. För den enskildes och för Sveriges utveckling är utbildningsmöjligheter avgörande. Svenskt Näringsliv pekar på att vart femte jobb går åt pipsvängen för att företagen inte hittar medarbetare med rätt kompetens. Att hitta rätt personal är ett mycket allvarligt hinder för att företagen ska kunna växa och utvecklas, inget storföretag har bara vips blivit till utan har börjat som litet företag och sedan tack vare att det finns utbildad och kompetent arbetskraft kunnat växa till stora jättar spridda över hela världen. En annan mycket viktig aspekt är att den enskilde som har mer utbildning med sig har lättare att hitta ett nytt arbete.

2)
Investeringar i välfärd. 25 000 anställda inom den offentliga sektorn har blivit uppsagda bara under det senaste året, i vårpropositionen som den moderatstyrda regeringen lade fram i förra veckan kommer ytterligare 25 000 till sägas upp alltså 50 000 arbetslösa! Så skapar man inte några nya jobb som är så viktiga både för de unga och för kvinnorna, dessutom är välfärden central för människorna i Sverige och inte minst för kvinnorna som är den grupp som drabbats extra hårt av dessa nedskärningar.

3)
Investeringar i infrastruktur och bostäder. Om man investerar i infrastruktur och bostäder så skapas möjligheter för folk att både flytta eller resa dit jobben faktiskt finns genom att pendla med kollektivtrafiken. Dessutom icke att förglömma om man investerar i infrastruktur och bostäder skapas nya jobb här och nu, inga konstigheter för så är det! Det är klok ekonomisk politik som gör att Sverige står starkare inför framtidens stora utmaningar. Vid en rödgrön valseger kommer det att bli en rivstart för de unga ja för alla, för att skapa ett möjligheternas land ty framtiden bygger vi tillsammans!


Utbildning, utbildning, utbildning. Inriktningen i den rödgröna vårmotionen är helt rätt väg att gå.

De Rödgröna vill återinföra 25:4-regeln. De Rödgröna kommer att slopa kravet på att arbetslösa ungdomar måste söka arbete, innan de kan få hjälp med praktik eller utbildning om de vinner valet.Förändringarna i utbildningspolitiken kommer de Rödgröna att besluta om på det första regerinssammanträdet. Under detta sammanträde kommer de Rödgröna också avskaffa aktivitetsförbudet.

Det är bara en sak som de Rödgröna glömde - höjning av studiemedlet. Där kunde Sahlin inte ge något svar igår. När Sahlin fick frågan från en student på en högskola i Falun, tittade Borgnäs ner i golvet. S-studenter (ja, ja SSU också) vill nämligen höja studiemedlet och har tidigare kritiserat Socialdemokratiska regeringar för att inte vilja höja studiemedlet tillräckligt mycket.

De Rödgröna borde kunna ge svar i denna fråga - det är nämligen en valvinnare. En kraftig höjning av studiemedlen, kommer att generera i röster från unga, men framför allt möjliggör en kraftig höjning att fler kan studera.

Till syvende och sist vill jag berätta att jag kom in på min drömutbildning, arkeologi, inte på betyg märkväl (mina betyg från gymnasiet är nämligen urusla) utan på just en alternativ antagningsform - textprov. Åtta platser på utbildningen var vikta åt de som skrev de bästa texterna. Jag kan numer stoltsera med en filosofie magisterexamen i arkelogi (en VG-examen bör tilläggas).

Om inte de alternativa antagningsformerna eller studielån funnits, hade jag inte haft möjlighet att studera vidare. Högern vill skapa elituniversitet: endast ett fåtal ska studera vidare, endast ett fåtal ska få göra klassresan. De Rödgröna vill öppna dörrar, de vill skapa möjligheter - möjligheternas land.

Andra som skriver om gårdagens valturné är Peter Johansson, Martin Moberg, Johan Ulvenlöv, Claes Krantz, Peter Andersson, Aurora Gullberg, Rosmarie Södergren och Johan Westerholm. Ja och så var det Tokmoderaten (som jag tidigare skrivit om här). Jag måste dessvärre lyfta hans inlägg om valturnén igår, eftersom han träffsäkert har beskrivit såväl mig som Westerholm.

Inga kommentarer: