Ensamstående med barn allt fattigare

Sharon Sayegh - Mother and Children
Jag läser i Expressen och DN att alltfler ensamstående kvinnor med barn klassas som fattiga. Det är på uppdrag av Vänsterpartiet som riksdagens utredningstjänst (RUT) har tagit fram siffror som visar att i genomsnitt lever var fjärde ensamstående med barn på inkomster som understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är måttet på relativ fattigdom.
Institutet för privatekonomi på Swedbank följer varje år utvecklingen för några olika typhushåll, bland annat löntagarhushåll med och utan barn som bor i hyreslägenhet:
Ensamstående föräldrar har markant halkat efter i välfärdsökningen de senaste 15
åren jämfört med såväl ensamstående utan barn som familjer med två löntagare.
Det handlar om tusenlappar i månaden. Tappet beror bland annat på att de stöd
som samhället kan ge inte har följt pris- och inkomstutvecklingen.
De siffror som RUT har tagit fram, kan lätt få några i det rödgröna blocket att hävda att "allt är borgarnas fel". Jag håller med Carin Jämtin, när hon skriver att regeringen prioriterar skattesänkningar, vilket innebär minskade inkomster till det offentliga. Dock undrar jag vad Socialdemokraterna gjorde de tidigare 11 åren för ensamstående föräldrar?
Det kan anses oviktigt vad som har hänt i historien och desto viktigare vad partierna vill göra nu och i framtiden för ensamstående föräldrar. Därför är den sammanställning som GP har gjort intressant. Sammanställningen visar vad partierna vill göra för de ensamstående.
Socialdemokraterna vill ha förskola på obekväm arbetstid, höjt underhållsstöd med 125 kronor i månaden, barntillägg för studenter, 250 kronor mer i månaden för ett barn, 400 kronor för två barn och rätt till heltid.
Peter Andersson skriver om GP:s sammanställningen:

På den borgerliga sidan verkar egentligen bara höjt flerbarnstillägg i barnbidraget ena partierna. Det är Kd:s enda punkt på listan. I övrigt vill man återkomma. Vad gäller moderaterna finns en anmärkningsvärd "nyordning". Vill inte kommunicera egna förslag, utan hoppas återkomma i frågan när Alliansens grupp för familjepolitiska frågor presenterar sin politik.
Om det är en linje som (m) nu kör själva, dvs inte berätta om egna förslag utan infoga sig totalt i alliansens budskap, eller om en enskild "handläggare" av enkäten har missat vet jag inte. Det verkar märkligt att man inte berättar om egna förslag. Eller är det så illa att förslagen helt saknas på det området?

Ja, kanske är det så illa?

Även Storstad har bloggat på temat.

Inga kommentarer: