Resultatet från Stockholmsmodellen

Nu har äntligen resultatet från enkäten till Stockholmsmodellen offentliggjorts, du kan se det här. Dels redovisas LO-medlemmarnas svar och vilka tre frågor som är viktigast för respektive förbund, dels får vi ta del av partiernas svar på de olika frågorna. Föga förvånande är det de röd-gröna partierna som presenterar flest ja-svar.

Åsa Einerstam

Inga kommentarer: