Avtal klart för Handels

Saxat från Handels pressmeddelande:

För butiksanställda utfaller en löneökning om 470 kronor per månad den 1 april 2010 och ytterligare en löneökning om 501 kronor per månad den 1 april 2011. För lageranställda utfaller en löneökning om 405 kronor per månad den 1 april 2010 och ytterligare en löneökning om 425 kronor per månad den 1 april 2011. Summorna gäller heltidanställda.

Parterna har en gemensam uppfattning att bemanningsföretag kan vara ett komplement till ett företags ordinarie verksamhet. Parterna är överens om förstärkt företrädesrätt vid återanställning.


Tidigare inlägg: Handels varslar om strejk, Ska regeringens misslyckade jobbpolitik drabba medlemmarna i Handels?

Inga kommentarer: