Csilla Strid har tecknat mitt porträtt

Även om Csilla Strid och jag inte känner varandra allt för väl (vi jobbar på samma objekt varje måndag), tycker jag ändock att hon har lyckats fånga min persona. Jag har ofta händerna i fickorna, vilket även Strid har uppmärksammat. Klicka förresten på bilden, så blir den större.

Se fler konstverk på Csilla Strids sida på myspace. Jag gillar den här från fritids jättemycket.
Csilla Strids fotosida.