Förslaget om Slussen måste göras om

Jag vill inte behålla Slussen i dess nuvarande form. Jag tycker rent ut sagt att Slussen, som den ser ut idag, är trist och tråkig. Det liggande förslaget förkastar jag dock. I och med det förslaget kommer bilarna att dominera totalt. Bilarna ges åtta filer koncentrerade till motorvägsbro. Fotgängare och cyklister från Katarinavägen över Slussen och ner mot Skeppsbron förvisas till en snäv och trång yta.

Socialdemokraterna i Stockholms Stadshus är också kritiska till utformningen av Slussen:

Vi vill utveckla Slussen till Stockholms främsta utsiktsplats. Därför är vi kritiska till den framflyttade stadsfronten i det aktuella förslaget eftersom den hindrar den fria sikten. Vi vill inte att man bygger i fronten mot Gamla Stan samtidigt som bebyggelsen ovan Stadsgårdskajen bör utformas så att vyn över Stockholms inlopp även i fortsättningen kan upplevas från Ryssgården (Carin Jämtin).
En så stor mötesplats som Slussen förtjänar en byggnad som kan skänka karaktär åt platsen och stå som symbol för det stora anläggningsprojektet. Slussen är en knutpunkt där vi vill se ordentliga, offentliga mötesplatser för stockholmarna
(Teres Lindberg).

SvD, DN, DN2, SvD2, Stockholms Fria Tidning

Inga kommentarer: