Inga åtgärder för att dämpa fallet i sysselsättning

I ett avsnitt i vårbudgetpropositionen, om vad regeringen anser bör göras på arbetsmarknaden, för att säkra en god utveckling, bedömer finansminister Anders Borg utvecklingen så ljus att det inte behövs några ytterligare större åtgärder för att dämpa fallet i sysselsättning.

Jag kan bara tolka det som att regeringen struntar i jobben. Hashtag på twitter för vårbudgeten blir därför inte #budget eller #våp utan #fail

Inga kommentarer: