Mitt Första maj-tal


Inspirerad av Eric Erfors har jag skrivit ett Första maj-tal. Jag skrev det på några minuter, så jag kommer säkert att gå in och redigera det ett antal gånger under dagen:

Mötesdeltagare!

Med stolthet kan jag se tillbaka på över 100 års kamp för demokrati och rättvisa. Kampen fortsätter! Kampen för alla människors lika värde och lika rätt.
Första maj är frihetens dag. Folkets frihet, friheten till ett jobb, friheten till trygghet, friheten att utveckla sina bästa stämningars längtan.

Motståndet mot vår frihetskamp är idag hårdare och mäktigare än på länge. Redan vunna friheter ifrågasätts och hotas.
Kamrater!
Vi har snart varit fyra år i opposition. Sverige klarar inte åtta år med Fredrik Reinfeldt. Klarar ni av åtta år med Reinfeldt?

Högerkampanjerna avlöser varandra. Moderaterna driver till exempel just nu en rättvisekampanj.
Kamrater!
Rättvisa är något inte den Moderatstyrda regeringen har ägnat sig åt under denna mandatperiod, ändock tar de våra ord och förvandlar dem till något fult. Budskapet från Moderaterna är enkelt: sänk skatterna, håll nere lönerna, sälj allmännyttan, privatisera, ta från de fattiga och ge till de rika. Claes Andersson skriver i en dikt:
Bestjäl oss och kalla det nationalekonomi
Gör oss hemlösa och kalla det regionplanering
Vilseled oss och kalla det reklam
Gör oss arbetslösa och kalla det rationalisering
Förtingliga oss och kalla det levnadsstandard
Håna vårt arbete och kalla det förtidspension
Ljug för oss och kalla det ordets frihet
Förtryck oss och kalla det demokrati
Vår rättvisa är rättfärdighet. Rättfärdigheten, detta bibliska begrepp, har en moralisk dimension som rättvisan saknar. Rättfärdigheten tvingar den som använder ordet att vidga sitt
perspektiv, att se inte bara till egna intressen utan också till andras. Moderaternas "rättvisa" handlar om en omvänd Robin Hood-politik.

Kamrater!
Under denna mandatperiod har vi sett det minsta partiet i regeringen, Kristdemokraterna, agerat bromskloss för hbt-personers fri – och rättigheter. Moderaterna säger att det är deras förtjänst att vi nu har könsneutrala äktenskap. Regeringen kunde inte ens skriva en proposition i denna fråga, utan frågan fick avgöras i riksdagen.
Kamrater!
Efter äktenskapet har det varit tämligen tyst vad beträffar hbt-frågor. Transpersoner i detta land är fortfarande diskriminerade och ändock talar Kristdemokraterna helst om sitt vårdnadsbidrag. Var hör vårdnadsbidraget hemma i Moderaternas arbetslinje?

Kamrater!

Vad vi har sett under dessa fyra år är skamlösa angrepp gentemot den svenska modellen, skamlösa angrepp mot människor som är sjuka och arbetslösa.
Mötesdeltagare!
Säg nej till högerns oförskämda angrepp mot den svenska modellen och mot den demokratiska arbetarrörelsen. Säg ja till Socialdemokratins kamp för att vidga friheten och fördjupa demokratin. Lyft frihetens fana högt denna Första maj!

1 kommentar:

Medborgare X sa...

Tycker du missar den viktigaste frågan av alla - sysselsättningen! Att skapa fler riktiga jobb borde vara årets valfråga. Jobb som ger nettoskatteintäkter. Detta är den enda långsiktiga vägen att skapa det välstånd som krävs för att säkra och utveckla välfärden.

Det behövs ett miljonprogam för jobben!