Gravedigger

Handlar inlägget om en skräckfilm eller arkeologer (som skämtsamt kallas dödgrävare)? Nej, detta inlägg vill uppmärksamma SEKO:s nya kampanjsajt Svenska modellens Dödgrävare:

Vår svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodell är hotad. Det är inte längre
självklart att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är inte heller
självklart att vi gemensamt ska äga viktiga företag som exempelvis Posten och
SJ. Och dessutom monteras den gemensamma vården, skolan och omsorgen ned och
privata vinstintressen tar över. Bakom denna utveckling finns personer som
driver på besluten. Vi vill uppmärksamma detta genom att utnämna ”Svenska
modellens dödgrävare”. Och det är du som nominerar! Nominera en person som
aktivt jobbar för att montera ned den svenska välfärds- och
arbetsmarknadsmodellen. Kom ihåg att motivera din nominering.

Så, så... gå genast in på kampanjsajten och nominera din kandidat till Svenska modellens dödgrävare.

Åsa Einerstam

Inga kommentarer: