En (M)edveten politik att försämra a-kassan

Anders Borg som alliansens ekonomisk-politiska arkitekt har misslyckats på nästa
alla de områden han och den moderat ledda alliansens försökt förändra. Med
arbetsmarknadspolitiken som främsta exempel. Strategin byggde på tanken att
Sverige var i en uppåtgående konjunktur där effektivare matchning och större
fokus på sökaktiviteter istället för utbildning var lösningen. De arbetslösa
skulle uppmuntras att söka mer aktivt genom ekonomiska styrmedel d.v.s det
ekonomerna populärt kallar morot och piska.
Med ovanstående ord inleder Claes Krantz sitt blogginlägg Ander Borgs största misstag – A-kassa förändringen som fick 500000 att lämna. Läs gärna inlägget i sin helhet.

Anders Borg ser förmodligen inte förändringarna i a-kassan som ett misstag. Det är en medveten politik som är inriktad på att knäcka den svenska modellen. Genom att kraftigt sänka a-kassan och fördyra fackligt medlemskap rubbas maktbalansen på arbetsmarknaden till kapitalets fördel.
Peter Högberg och Johan Ulvenlöv har också bloggat om Krantz inlägg.

Inga kommentarer: