Rättvis eller rättfärdig politik?

Moderateraternas rättvisekampanj startade idag. Varför försöker Moderaterna vara Socialdemokrater, undrar Eva-Lena Jansson. Svaret står att finna i bland annat boken George W. Reinfeldt som skrevs 2006. Moderaterna må ha en ny förpackning, men innehållet är detsamma. Moderaterna vinner inga val på att låta som gamla, mörkblå Moderater. Därför har retoriken ändrats, men inte den politik som regeringen Reinfeldt för.

I och med att Moderaterna nu skanderar om rättvisa, så tillstår jag att det sticker även mig i ögonen (i och med att Moderaternas politik är djupt orättvis, vilket bland annat Claes Krantz påpekar).
Sörj dock inte över att Moderaterna nu använder ordet rättvisa. Tro det eller ej, men det finns ett bättre ord än rättvisa:
rättfärdighet

I Stockholmstidningen läser jag Bengt Göranssons artikel Rättfärdigheten privatiserar inte. Göransson har gått igenom Olof Palmes alla kongresstal och funnit att Palme konsekevent valt att tala om rättfärdig politik i stället för rättvis politik. Göransson skriver:

Rättfärdigheten, detta bibliska begrepp, har en moralisk dimension som rättvisan
saknar. Rättfärdigheten tvingar den som använder ordet att vidga sitt
perspektiv, att se inte bara till egna intressen utan också till andras.
Helle Klein skriver också om rättfärdighet:
Rättvisan riskerar att reduceras till något som man kan åstadkomma med enkel
mätteknik. Inte minst i vår individualiserade tid blir rättvisa alltför
ofta ett slags individgaranti – jag ska minsann ha lika mycket som de andra.
Rättvisan blir då något jag har för mig själv och som ser mig i konkurrens
till andra, inte som solidarisk medmänniska. När politiken reduceras till
enbart enkla plånboksfrågor förlorar den medborgarskapets relationella sida,
nämligen det ansvar jag har för min nästa.
Frågan vi bör ställa till Moderaterna är därför: rättvis eller rättfärdig politik?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Innebär det att rättfärdig är en synonym för förfärlig, skogstokig eller samhällsförstörande? Det är ju nämligen det rimligaste sättet att beskriva det vansinnet Olof Palme höll på med, som troligtvis orsakat den största skadan till Sverige i modern tid.

Gustav Andersson sa...

Delar uppfattningen om rättfärdighetens större semantiska tyngd. Däremot är rättfärdighet inte heller på något vis ett vänsterbegrepp. Exempelvis har ordet i stor utsträckning använts av centerpolitiker som Torbjörn Fälldin som använde ordet både i kritik av den socialdemokratiska välfärdspolitiken med dess ensidiga fokus på löntagare och dess osynliggörande av t. ex. folkpensionärerna, egenföretagarna, de i familjeföretaget arbetande lantbrukarhustrurna osv, men också i kritiken av de socialdemokratiska kränkningarna av individuella fri- och rättigheter i strukturrationaliseringens anda.

Striden går vidare oavsett begrepp.

Tankesmedjan Det sovande folket och Den konspiratoriske lille mannnen sa...

Så nu ska vi byta ord till rättfärdighet istället för rättvisa? Det visar att Moderaterna lyckats förändra ordets innebörd och det redan? Fortsätter denna utveckling (och om vi tillåter den fortsätta) så finns snart inga ord kvar att uttrycka en alternativ vision om samhället. Allt blir Moderat "nyspråk" precis som avsikten. Det borde gå att avslöja Moderaterna utan att behöva ge upp språket!

Alexandra Einerstam sa...

När Fälldin nyttjade ordet, var Centern ett folkrörelseparti - ett parti för bönder och "småfolk", men det var då. Nu är Centern - Stureplanscenter Gustav!

Alexandra Einerstam sa...

Tankesmedjan - OLOF PALME nyttjade ordet rättfärdighet istället för rättvisa. Varför inte återanvända det?

Tankesmedjan Det sovande folket och Den konspiratoriske lille mannnen sa...

Att försöka ta efter Olof Palme skulle jag personligen tycka vara något som varje Socialdemokrat skulle försöka med! Det är nog ingen som vågar numera eftersom det är mycket farligt!