TCO om VÅP:en

Idag skriver Göran Zettergren och Roger Mörtvik (TCO) om vårbudgetpropositionen på DN Debatt. Artikelförfattarna är starkt kritiska till finansminister Anders Borgs glädjekalkyl:

Risken är överhängande att arbetsmarknaden de närmaste åren kommer att utvecklas mycket svagare än vad finansministern antar. De underskott som många kommuner står inför kommer då att leda till att många kommunala verksamheter får tuffa besparingskrav. Eftersom kommunerna inte får budgetera för underskott utan måste genomföra nedskärningar om skatteintäkter och statsbidrag inte ökar leder ett uteblivet statsbidrag i ett sådant läge till att skynda på personalnedskärningar i kommunerna i sämsta möjliga arbetsmarknadsläge.
Kritiken gentemot vårbudgetpropositionen kommer således inte enbart från oppositionen. Förutom TCO, är FöretagarFörbundet också besvikna på VÅP:en.

Att tona ned problemet med massarbetslösheten är mycket märkligt, skriver TCO:s ordförande, Sture Nordh, i ett pressmeddelande. Jag kan bara hålla med.

Läs mer om debattartikeln hos Peter Andersson och Peter Johansson.

Inga kommentarer: