SATC-sossarna och kyrkovalet

Nätverket Sq2540sthlm slår ett slag för sex kyrkopolitiker i Stockholm, däribland min fru, som heter Åsa Andersson i listorna till kyrkovalet (men som numer heter Einerstam):
-
Den 20 september är det kyrkoval med rösträtt för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkopolitiken bestämmer kyrkans utveckling, t.ex. om det ska var tillåtet med kvinnliga präster och samkönade äktenskap.
För 51 år sedan fick kvinnor rätt att prästvigas inom Svenska Kyrkan, men fortfarande förekommer kvinnoprästmotstånd. I höst ska kyrkomötet (Svenska Kyrkans motsvarighet till riksdag) besluta om samkönade äktenskap. Om du är med i Svenska Kyrkan tycker Sq2540sthlm därför att borde rösta. Vill du kryssa kvinnor mellan 25-40 år föreslår vi någon av följande:


Ann-Sofie Nelstrand, 26 år
Eva Li Prades, 33 år
Laila Naraghi, 26 år
Nanna Tranströmer, 29 år
Susanne Lindberg Elmgren, 39 år
Åsa Andersson, 34 år


Alla dessa finns på Socialdemokraternas lista till kyrkomötet. I kyrkovalet röstar du även till Stiftsfullmäktige och fullmäktige i din egen församling. På listorna finns kandidaternas ålder angivet. Såklart tycker vi att du ska passa på att kryssa kvinnor mellan 25-40 år! I kyrkovalet kan du kryssa upp till tre kandidater.

Inga kommentarer: