Las-hatarna och ungdomsarbetslösheten

Las-hatarnas främsta företrädare är Centerns partiledare Maud Olofsson. "Slopa Las!" har varit Olofssons mantra. Om motståndet mot slopandet av Las är för stort, vill hon införa ett "mini-Las". Centern vill fortsätta diskutera en ändring av dagens regler om anställningsskydd. LAS, lagen om anställningsskydd, gynnar inte ungdomsgenerationen, säger Olofsson så fort hon får chansen.
-
Därför är det just Maud Olofsson jag tänker på när jag läser Eva Fagerbergs och Ursula Berges artikel i DN idag:
-
Så när arbetsgivarsidan säger att turordningsreglerna i Las bidrar till att stänga ute ungdomar från arbetsmarknaden, så talar de inte om de långt över 90 procent av de unga som är arbetslösa på grund av helt andra skäl än turordningsreglerna. Vår gissning är att det endast rör sig om någon enstaka procent av de unga arbetslösa som har blivit av med jobbet för att de stod längst ner på turordningslistan. Och tar vi in att de skulle stå längst ner och dessutom vara mer kvalificerade än sina äldre kolleger talar vi om ännu mycket färre.

Detta är siffror om ungas arbetslöshet som talar sitt tydliga språk (SCB:s AKU de senaste sex kvartalen). Dessa siffror har tidigare inte presenterats. Ungas arbetslöshetsproblem hänger inte ihop med Las och turordningsreglerna om vi med dem menar att de skulle ha blivit av med jobbet på grund av att de hamnade längst ner på en turordningslista. Det händer nästan aldrig.
-
Ungas arbetslöshet hänger alltså inte ihop med Las-reglerna. Vad ska nu Las-hatarna skylla ungdomsarbetslösheten på?
-
Peter Andersson och Calle Fridén har också bloggat om detta.

Inga kommentarer: