Olof Palme i kulturens eller kapitalismens tjänst?

Twitter finns OlofPalme. Ibland får jag meddelanden från OlofPalme, ofta i form av Palmecitat. Det är inte bara jag som får tweets (se bild ovan).
-
I fredags fick jag ett direktmeddelande från OlofPalme. Något i stil med "gå och se ett drömspel om mig på tennisbanan" bifogat var en tinyURL som ledde hit. Varvid jag twittrade: "tycker att det är obehagligt att @OlofPalme finns på Twitter och att "han" skriver "Ett drömspel om mig på tennisbanan."
-
Nu har jag fått ett mejl från Christophe Carvenius, marknadsförare på Uppsala stadsteater:
-
Hej,
jag vet inte om jag kommit till rätt person men jag arbetar som marknadsförare på Uppsala stadsteater och såg ditt (alter ego Alexandra Einerstam?) inlägg på Twitter om att du tyckte att det var obehagligt med Palme-twittret. Jag ville bara be om ursäkt för att vi skapade obehag för dig, det var absolut inte vår mening. Vi provar oss fram för att nå ny publik via nya medier och uppenbarligen har vi hamnat fel denna gång. Vi tar lärdom av detta inför framtiden! Om du inte blivit avskräckt skulle jag dock gärna erbjuda dig biljetter till någon av Palmes föreställningar som kompensation samt att du får se att det är en väldigt respektfull pjäs om Palme och hans tid.
-
I ett tidigare inlägg skrev jag om Berwaldhallens marknadsföring på Spotify. Att Berwaldhallen använder Spotify i sin marknadsföring, ligger helt rätt i tiden. Att Uppsala stadsteater använder Twitter i sin marknadsföring, ligger också helt rätt i tiden. Det finns dock ett aber - användandet av Olof Palme.
-
Det finns säkert många som gillar detta tilltag (om du är en av dem, så kommentera gärna detta inlägg) och troligtvis har Uppsala stadsteater fått tillåtelse av Lisbet Palme att använda OlofPalme. Jag är en av dem som inte gillar tilltaget. Uppsala stadsteater får gärna twittra och marknadsföra teaterpjäser i sitt eget namn, men låt bli Olof Palme!
-
Till syvende och sist vill jag ge en eloge till Christophe Carvenius, marknadsförare på Uppsala stadsteater, för att han tar till sig av min kritik och medger att de har "hamnat fel denna gång".

Inga kommentarer: