Åt den som har ska varda givet

Märkt av att Sverige har blivit ett hemskt land att leva i? Det är ju det budskap som de rödgröna trummar ut. Ökade klyftor. Ett kallare samhälle. You name it! Nej, jag har inte heller märkt det, skriver Claes Arvidsson ( SvD: ledarblogg). Arvidsson hänvisar även till en Eurobarometer som visar att fler än 9 av 10 svenskar är nöjda med sina liv.
-
Samma Eurobarometer visar att synen på den svenska ekonomin inte är lika ljus. Drygt sex av tio menar att den är dålig. Vad beträffande den egna arbetssituationen bedömer tre fjärdedelar av svenskarna att den är bra. Man noterar att fler varslas eller förlorar sina jobb, men tror inte att det ska drabba dem själva, enligt Eurobarometern. Detta nämner inte Arvidsson i sitt inlägg.
-
Arvidsson skriver att han inte har märkt de ökade klyftorna i samhället. Jag vet inte i vilket samhälle Arvidsson lever i, men det är inte samma samhälle som vi andra lever i.
-
Det är främst sjuka och arbetslösa som drabbas av Högerns orättfärdiga politik (Arvidsson är varken sjuk eller arbetslös). Moderaterna (oavsett ändringen av namn på partiet) har alltid stått för en omvänd Robin Hood-politik. Åt den som har ska varda givet och av den som inget har, ska tas också det han har.
-
Klassklyftorna har växt och växer i Sverige i och med den politik som regeringen för. Att hävda att klassklyftorna inte har växt är rent ut sagt bullshit!
-

Inga kommentarer: