Högerpolitiken klyver Sverige

Idag släpper De Rödgröna sin granskningsrapport av den Moderatstyrda regeringen. Rapporten berättar bland annat att skattesänkningarna hitintills har fördelats extremt orättvist: nästan hälften av pengarna har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar minst har fått cirka 6 procent av skattesänkningarna (siffror från Riksdagens Utredningstjänst).
Här kan du läsa och ladda hem granskningsrapporten Högerpolitiken klyver Sverige.

Tidigare inlägg:
(S)kattehöjningar för att säkra jobb och välfärd
En omvänd Robin Hood-politik

Inga kommentarer: