Det handlar inte om kaffekoppar

När jag läser LO-tidningens artikel om LO-fackens försök att locka medlemmar med till exempel kaffekoppar så vill jag, i likhet med Sissela Kyle, parodera Annette Kullenberg: Det haaandlar inte om kaffekoppar... (sagt med nasal, gäll och släpig röst).
-
Om du värvar en en kompis till Fastighets, får du en kaffekopp, Handels lockar med ett medlemskort laddat med förmåner och rabatter och Byggnads erbjuder gratis strutspizza. Det haaandlar inte om det...
-
En attitydundersökning visar att den grupp som är mest kritiska till att gå med i facket är ungdomar. I gruppen 16–24 åringar har organisationsgraden minskat från 62 till 36 procent på knappt 20 år. Statistiken talar sitt tydliga språk.
-
Jag håller det inte för troligt att dessa ungdomar går med i facket för en strutspizza. Det krävs helt andra tillvägagångssätt från fackets sida, men framför allt krävs det en ny regering - en rödgrön regering!

Inga kommentarer: