Klassklyftorna syns i munnen (Del III)

Martin Moberg gör mig uppmärksam på en av mina många hjärtefrågor - nämligen tandvård. Sydöstran skriver att tänder är återigen på väg att bli en klassmarkör. Tandvården är för dyr. Jag har i två tidigare inlägg (Klassklyftorna syns i munnen och Det har gått tandtroll i tandvårdsreformen) skrivit om just detta.
-
Det finns en och annan motion till Jobbkongressen som vill se en ändring inom tandvården. Partistyrelsens utlåtande över de motioner som tar upp tandvård lyder:
-
Tandvården är mycket betydelsefull för människors hälsa. Dålig tandhälsa minskar livskvaliteten avsevärt och kan leda till följdsjukdomar. Tack vare tidigare investeringar och den fria barn- och ungdomstandvården har allt fler i vårt land en god tandhälsa jämfört med tidigare generationer. Priserna i tandvården har dock stigit på senare år samtidigt som tandvårdsförsäkringen har gett ett otillräckligt skydd. Detta har lett till att fler vuxna har tvingats avstå tandvård av ekonomiska skäl. För att säkra en god tandhälsa i befolkningen och förhindra nya klasskillnader i tandhälsa är det nödvändigt att tandvårdsförsäkringen har starkt fokus på regelbunden och förebyggande tandvård samtidigt som det måste finnas ett bra skydd mot riktigt höga kostnader. Alla ska regelbundet kunna gå till tandläkaren och ingen ska behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Partikongressen 2001 beslöt att det långsiktiga målet bör vara att även tandvården innefattas i sjukvårdens avgiftssystem och jämställs med annan hälso- och sjukvård samt att ett högkostnadsskydd införs som på sikt tillämpas på samma sätt som vid övrig sjukvårdande behandling.
-
Jag är nöjd med partistyrelsens utlåtande. Det är dags för en rödgrön regering, så att vi kan börja jobba för en tandvårdsreform som innebär att ingen ska behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl.

Inga kommentarer: