Fler kvinnor i styrelserummen - lätt fixat!

För ett tag sedan var jag och ett 20-tal andra bloggare inbjudna till Stockholms Handelskammare för diskussion och mingel med Peter Wallenberg Junior och Handelskammarens VD Peter Egardt. Efter mötet skrev jag ett inlägg och om Wallenberg skrev jag bland annat:
-
Poker ger Wallenbergfamiljen ett väldigt intressant ansikte. Peter Wallenberg Junior lyckades även charma mig, men tom retorik är och förblir tom retorik, hur skicklig retoriker man är. Jag gillar vidare Pokers humor.
-
Det där med tom retorik, kan jag delvis ta tillbaka om Investor menar allvar med ambitionen att få in fler kvinnor i styrelsrummen.
-
Vi tycker det går för långsamt. Det är för lite kvinnor i styrelserna och för få kvinnor i de operativa ledningsgrupperna. Det senare är egentligen det mest allvarliga, säger Petra Hedengran, ansvarig för bolagsstyrning och medlem i Investors ledningsgrupp, till SvD. Hedengran säger vidare: Det nya är att vi kan tänka oss rekrytera en kvinna med en specifik kompetens även till en styrelse som fungerar väl. Fyller kvinnan ett behov tänker vi inte stirra oss blinda på att rekryteringen egentligen vore mest motiverad om ett år eller två.
-
Vi vet sedan tidigare (läs inlägg nedan) att den Moderatstyrda regeringen inte vill vidta konkreta åtgärder (till exempel kvotering) gentemot företagens och de statliga bolagens styrelser. Snarare tvärtom. Konkreta åtgärder på jämställdhetsområdet har minskat drastiskt i och med denna regering.
-
Claes Borgström skriver i artikeln Kvotering fungerar - se bara på Norge:
-
Spelar det någon roll att de stora bolagens styrelserum befolkas av män som med en osviklig precision ersätts av nya män, år ut och år in? Svaret är egentligen ganska enkelt. Om utgångspunkten är alla människors lika värde och lika rätt att styra sina liv så ska kvinnor och män ha samma möjligheter att delta i lika stor utsträckning på alla nivåer i samhället. I hemmet och med föräldraledighet, när det gäller utbildning, på politiska uppdrag, i arbetslivet och i företagens styrelserum. Alla delar av samhället måste bidra. Om jämställdhet i arbetslivet ska kunna uppnås är det ett måste att arbetsgivare, såväl inom privat som offentlig verksamhet, på både små och stora arbetsplatser, deltar i detta förändringsarbete. Ett rättmätigt krav att ställa är att inte minst näringslivet, där jämställdheten i dag går bakåt, aktivt och konkret bidrar till att lika villkor för kvinnor och män uppnås. Ett viktigt led i detta är att åtgärda den ojämna könsfördelningen i de börsnoterade bolagens styrelser. Enligt SIS Ägarservice är andelen kvinnor i dessa styrelser 18,2 procent 2008. Bland de större bolagen ses en liten ökning till 23,2 procent i år, medan det är sämst ställt i de små börsföretagen. Där är andelen kvinnor bara 15,7 procent.
-
Varför går det då så långsamt? Mitt svar är ovilja. Ovilja att få in kvinnor i styrelserummen. Det är rent ut sagt bullshit, när VD:ar säger att det inte finns några kvinnor med styrelsekompetens.
-
Det är bara för dessa gubbar (ja, de är företrädelsevis gubbar) att ringa runt till politiska partier, ideella organisationer et cetera och fråga om de kan få ta kontakt med kvinnor som sitter i partiernas och organisationernas styrelser. I mitt parti har vi en hel drös kvinnor som innehar styrelseuppdrag.
-
Om det inte med omedelbar verkan sker en förändring, finns det bara ett sätt att råda bot på detta - kvotering!
-
Så Poker, vill du ha namn på kvinnor med styrelsekompetens, ring mig (du har ju mitt visitkort).
-
Tidigare inlägg:
Få börsbolag vill svara Maud Olofsson och Nyamko Sabuni
Skamlista - ett steg mot mer jämställda styrelser?
Foto: Olle Sporrong/Expressen

1 kommentar:

Eva sa...

Bilden är suverän.

Någon Wallenbergare sade att de kvinnor som kunde vara aktuella för styrelsearbete ville själva inte eftersom det betydde för mycket arbete. Är det sant?