Barnens Krispaket

Vi socialdemokrater vill skydda barn och unga från krisens effekter. Sverige ska vara världens bästa land för barn, unga och deras familjer
-
Under Almedalsveckan gick jag och lyssnade på ett seminarium som LO och Unga Örnar anordnande. Barnpolitik i kristider – from förhoppning eller realitet? hette seminariet och under seminariet presenterade Unga Örnar BARNENS_KRISPAKET.pdf.
-
I paketet föreslår Unga Örnar 12 saker som underlättar för barn och deras familjer när tiderna hårdnar. Våra krav kostar inte mycket. Kanske som en mil motorväg. Och det som det kostar är samtidigt en satsning på framtidens vuxna!:
-
1. Inför rätt till mer förskola för barn till arbetslösa
2. Inför rätt till fritids för barn till arbetslösa
3. Erbjud gratis kollektivtrafik för alla barn
4. Ta bort skolmåltidsavgifter
5. Ta bort dolda avgifter i skolan
6. Erbjud frukost i skolan
7. Erbjud läxhjälp i skolan
8. Säkra rätten till elevhälsa
9. Inrätta fler ungdomsmottagningar
10. Följ upp alla utanför skola och arbete
11. Gör mer fritid för fler barn och unga
12. Ta bort möjligheten att skuldsätta barn
-
Idag läser jag på Socialdemokraternas hemsida Barnen ska inte drabbas av krisen. Ett och annat förslag som Unga Örnar har med i sitt krispaket, återkommer även här.
-
Det är viktiga satsningar som Socialdemokraterna föreslår. Satsningar på framtidens vuxna eller några mil motorväg? Snart börjar NK Express att byggas i Stockholm. En miljon per meter spårväg. Pengar jag hellre satsar på våra barn.
-
Karin Bergh , Fredrik Lundh Sammeli och Veronica Palm har bloggat på samma tema.

Inga kommentarer: