Konservativa kvinnor i otakt med tiden

I en intervju i S-kvinnors tidskrift Morgonbris sade jag att S-kvinnor måste bli bättre på att omfamna och välkomna lesbiska kvinnor. Vidare sade jag: Som det är nu är det vanligt att de bara blir hänvisade till HBT-sossen. Naturligtvis menade jag inte bara lesbiska kvinnor utan även bisexuella kvinnor och transpersoner. Dock finns det konservativa krafter inom S-kvinnor som inte håller med mig.
-
Igår deltog jag i ett seminarium som S-kvinnor i Stockholm höll i. Seminariet handlade om Kvinnoförbundets programförslag Kvinnors livsvillkor. Många kvinnor som deltog på seminariet hade redan svårt att ta sig igenom första stycket i programförslaget:
-
Tvåförsörjarfamiljen kan i dag sägas vara familjenormen i Sverige. Ingen ung kvinna ser längre hemmafruns arbetsuppgifter; omsorg om barn och åldringar, vård av frisk man i eget hem, heminredning, städning, tvätt och matlagning som en livsuppgift som skulle utesluta förvärvsarbete.
-
Brrr...
-
I programförslaget återfinns även mycket av Rebellas motion Tänk om familjen, vilket är positivt. På seminariet fanns det dock vissa S-kvinnor som var mycket konservativa i sin syn på familj. Framför allt var det en representant från Allmänna kvinnoklubben som ville hänvisa lesbiska kvinnor till HBT-sossarna. Menade hon att jag som flata, bara ska driva frågor om insemination, adoption, diskriminering, stjärnfamiljer med mera i HBT-socialdemokrater?
-
När kvinnorörelsens andra våg ägde rum på 60- och 70-talet stod de lesbiska kvinnorna på barrikaderna och skanderade för kvinnors rättigheter till total och social ekonomisk jämlikhet. De stod vidare upp för rättigheter som framför allt kom heterosexuella kvinnor tillhanda, såsom preventivmedel och rätten till abort. Året är nu 2009 och jag undrar var mina äldre, heterosexuella systrar är i kampen för sina homo- och bisexuella systrars rättigheter?
-
S, V och MP har numer en gemensam politik för stjärnfamiljer. Socialdemokraterna (läs partistyrelsen) är därmed mer radikala än vad själva Kvinnoförbundet är. Är det inte vi S-kvinnor som ska ligga i bräschen i dessa frågor? Förlorar vi inte vårt existensberättigande om vi är i otakt med tiden? Förlorar vi inte vårt existensberättigande om vi inte har en programförklaring som genomsyras av ett stjärnfamiljsperspektiv? Förlorar vi inte vårt existensberättigande som sidoorganisation om inte vår samhällskritik delas av kvinnor som lever i andra familjekonstellationer än kärnfamiljen?
-
Saxat från S, V och MP:s politik för stjärnfamiljer:
-
Det är dags att skrota den gamla familjepolitik som utgår ifrån att alla familjer är kärnfamiljer med mamma-pappa-barn. Våra tre partier står för en ny, modern familjepolitik anpassad efter hur verklighetens familjer ser ut. Formerna varierar men det är inte de som bestämmer vad som är en familj. En familj är en grupp människor som hör ihop med kärlek och omtanke. Vi vill därför driva en politik som värnar stjärnfamiljen. Där ingår kärnfamiljen men den är inte längre ensam. Mer än vart femte barn växer idag upp i en annan familjekonstellation än med båda sina biologiska föräldrar. [...] Listan över saker som måste moderniseras kan göras lång och innefattar både stort och smått, även sådant som vid en första anblick inte ser ut som familjepolitik. Det är dags för en jämställd och modern familjepolitik, all politik måste därför genomsyras av ett stjärnfamiljsperspektiv där man tar hänsyn till alla de olika former av härliga familjer som samhället är fullt av.
-
Det är hög tid att S-kvinnor levererar en jämställd, modern och radikal programförklaring.
-
S, V och MP värnar stjärnfamiljer
Stjärnfamilj

Inga kommentarer: