Barack Obama stödjer helhjärtat hbt-personers fri- och rättighet (Del IV)

I USA händer det mycket positivt vad beträffar hbt-personers fri- och rättigheter. Denna positiva händelseutveckling hänger samman med valet av president Barack Obama - en amerikansk politiker som står upp för alla människors lika rätt och värde.
-
Obama har tidigare sagt att lagen som förbjuder öppet homosexuella inom militären (Don't ask, don't tell) ska upphävas.
-
Idag läser jag att lagstiftningen även kommer att omfatta hatbrott baserade på en persons ras, färg, religion, nationalitet, kön sexuell läggning, könsidentitet, mentala eller fysiska handikapp. Med röstsiffrorna 68 för och 29 emot, antog senaten lagförslaget i tisdags. På bloggen Trollhare läser jag vidare att lagen kallas ”The Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act”, till minne av offren för två mord som ägde rum 1998.
-
Det blir även straffbart att attackera amerikanska soldater på grund av deras militärtjänst.
-

Inga kommentarer: