Våra bästa stämningars längtan

Socialdemokratin är en frihetsrörelse – vars främsta uppdrag är att se till att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval. För att det ska vara möjligt måste den sociala rörligheten öka – genom att förbättra människors möjligheter att växa med kunskap och sätta stopp för alla former av diskriminering. Vår socialdemokratiska frihetsdröm förutsätter därför jämlikhet.
-
M tappar jobbfrågan och det finns en anledning till att Socialdemokraternas partikongress, som går av stapeln idag, heter Jobbkongressen. Således handlar även dagens debattartikel i DN, skriven av partiordförande Mona Sahlin, om jobben. Nedan har en rad bloggare skrivit om just jobbaspekten i Sahlins debattartikel.
-
Därför väljer jag att lyfta något som också finns i artikeln - Socialdemokraternas idé. Hjalmar Branting formulerade Socialdemokratins idé i meningen Våra bästa stämningars längtan. Den kan formuleras på många sätt, till exempel i Alla människors lika rätt och värde eller medelst ovanstående citat från artikeln. Jobbkongressen är således även en frihetskongress.
-
Kristian Krassman, Peter Högberg, Johan Westerholm, Jonas Morian, Jonas Morian2
Foto: Linda Håkansson

Inga kommentarer: