(S)torsatsning på kultur

Foto: EWK
-
Många inlägg på den här bloggen handlar om kultur (se nedan för ett axplock). Kultur är något som ligger mig varm om hjärtat. Regeringens kulturproposition, som presenterades i mediaskuggan av den budgettdebatt som pågick i riksdagen (ett medvetet val måhända?), saknar visioner. Socialdemokraternas kultur- och budgetmotioner saknar inte visioner. Bland mångt och mycket presenteras 10 programpunkter för att stärka tillgängligheten till kultur:
-
1. Ökat stöd till internationellt kulturutbyte - så att vi tar vara på internationaliseringens möjligheter att lära av varandra. (+60 mkr på tre år)
2. Stärk de ideella konserterna, teaterföreställningarna och musik- och kulturfestivalerna genom att permanent utöka arrangörsstödet. (+20 mkr)
3. Investera i ett nytt Nationalmuseum, med ökad tillgänglighet till dess samlingar. Ändra därför i ett första steg planeringen av om-, till- eller nybyggnation av muséet så att verksamheten - inte byggnaden - står i fokus. (+5 mkr)
4. Tillgängliggör arkiv och samlingar också för framtida generationer genom en förstärkning av ACCESS-programmet - vilket också motverkar arbetslöshet. (+65 mkr)
5. Ökat anslag till internationell marknadsföring av svenska filmer - så att fler kan ta del av svenska filmskapares verk. (+10 mkr)
6. Höjt anslag till digitalisering av biografer runt om i landet, så att fler kan se exempelvis direktsänd opera från Stockholm eller New York. (+10 mkr.)
7. Stimulera spridningen av musik och film via internet genom ett stärkt stöd till utvecklingen av nya lagliga nättjänster, via inrättandet av en ny upphovsrättskommission. Denna kan följa den tekniska utvecklingen och bidra till att finna lösningar på problem och målkonflikter som kan uppstå.
8. Skärp kravet på att museerna tillgängliggör sina samlingar i virtuella utställningar på Internet.
9. Värna kommunernas ansvar för att tillhandahålla böcker för unga och äldre genom öppna och avgiftsfria bibliotek.
10. Permanenta EWK-museet (+1 mkr)
-
Det tidigare kravet, återinförandet av fri entré på de statliga museerna, står kvar.
-
Tidigare inlägg:

Inga kommentarer: