Sverigedemokraterna och kristdemokraterna eniga om äktenskap för samkönade par

Via bloggen Antigayretorik läser jag en ledare i Världen idag, skriven av Carin Stenström. Även Stenström har upptäckt bloggarnas makt i FRA-debatten (och underförstått hoppas hon på att samma opinionsändring kommer att ske vad beträffar äktenskap för samkönade par). Stenström har även ett argument som skiljer sig från "för barnens bästa" och "äktenskap är mellan man och kvinna" - Sverigedemokraterna. Om riksdagen röstar ja, då kommer väljare att rösta på Sverigedemokraterna:
-
Också socialdemokraterna kan komma att inse att det norska exemplet inte lockar till efterföljd. Kanske ännu mer än andra partier riskerar socialdemokraterna att tappa röster till sverige­demokraterna. Socialdemokratiska väljare är traditionellt konservativa i frågor som rör familj och moral [...]
-
Jag måste tyvärr göra Carin Stenström besviken. Socialdemokratiska väljare är inte konservativa i frågor som rör "familj och moral". Majoriteten av svenska folket är för äktenskap för samkönade par och det gäller i hög grad även inom socialdemokraterna (det var väl det där med Allas lika värde?).
-
Vad beträffar bloggarnas makt, måste jag återigen göra Stenström besviken. Vad beträffar FRA, var det en inskränkning, vad gäller könsneutrala äktenskap, är det en utvidgning (av äktenskap). Det som har skett i bloggosfären, när det gäller FRA, har jag aldrig skådat.
-
Frågan om äktenskap för samkönade äktenskap är en "icke-fråga" i bloggosfären, då de flesta bloggare är för en könsneutral äktenskapslagstiftning. De två partier som är emot äktenskap för samkönade par är Sverigedemokraterna och kristdemokraterna. Barn kan inte välja sina föräldrar, men kristdemokraterna kan välja sina vänner.

1 kommentar:

Mattias sa...

Det finns ju en uppenbar svaghet i Stenströms argument. Med den logiken kan man hävda att Sverige bör göra alla möjliga sorter mot invandrarna eftersom väljarna annars kommer att rösta på SD.