Kvinnor, fred och säkerhet. Del III

Det är förbjudet för kvinnor att köra bil i Saudiarabien och året är 2008. Vi i Sverige har kommit så långt i jämställdheten, att vi ofta tar den för given. Tack vare våra pionjärer, socialdemokratiska och liberala systrar, har vi kommit långt, men inte tillräckligt.
-
Det är hög tid för oss europeiska jämställdhetsivrare att sätta dessa kvinnors rättigheter - eller snarare, avsaknaden av dem - på agendan. Förutom solidaritetsaspekten tjänar vi både på ett mer demokratiskt Mellanöstern och på att kvinnosynen inom konservativ islam åtminstone börjar närma sig 1900-talet, skriver Lisa Bjurwald i dagens DN. Här har FN och EU ett stort ansvar!
-
Läs mina tidigare inlägg här: Del I, Del II.
-
Bild: Parvin Ardalan, årets Palmepristagare.

Inga kommentarer: